Wszystko o dofinansowaniu na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim

Fotowoltaika składa się z modułów fotowoltaicznych i inwertera. Moduł fotowoltaiczny złożony jest z ogniw fotowoltaicznych, które łączą się ze sobą szeregowo, są zabezpieczone i umieszczone w obudowie. Ogniwa robione są z krzemu mono lub polikrystalicznego, który posiada efekt fotoelektryczny, który zmienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, czyli prąd stały. Falownik zmienia prąd stały w prąd przemienny, a zatem na taki, który znajdziemy w gniazdkach. W ten sposób wyprodukowany prąd może być używany od razu, rozliczany w ramach opustu ze sprzedawcą energii elektrycznej albo magazynowany.

Informacje na podstawie strony firmy Sollab – fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim.

Na co można dostać dofinansowanie i jak wysokie?

W Pruszczu Gdańskim istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu oraz montażu ogniw fotowoltaicznych, które mają moc w przedziale 2-10 kW, jedynie na poczet własnego gospodarstwa domowego. Całkowita kwota jaką można otrzymać to 30% kwoty brutto za zakup oraz montaż urządzeń – nie więcej niż 3 000,00 zł.

Dodatkowo w Pruszczu Gdańskim startuje składanie wniosków na dotację na zakup oraz montaż pompy ciepła. W tej sytuacji, analogicznie jak przy ogniwach fotowoltaicznych możliwe jest otrzymanie do 30% kosztów inwestycji – maksymalnie 4 000 zł.

Prośby typowo analizowane są według kolejności zgłoszeń do momentu, kiedy środki finansowe zostaną rozdane.

Jakie są zasady otrzymania dofinansowania na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dofinansowanie na fotowoltaikę może być udzielone tylko na nieużywane urządzenia, które posiadają wymagane normy i kwalifikują się do wykorzystywania na terenie Polski.

Dotacja na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na odrestaurowanie lub zwiększenie mocy urządzeń a także instalacji, zakup urządzeń używanych, opłatę transportu oraz na pokrycie kosztów zakupu nadprogramowego ekwipunku, który miałby prowadzić do odświeżenia lub modernizacji istniejących maszyn oraz instalacji.

Do wniosku koniecznie trzeba załączyć dokument, który potwierdza tytuł prawny do domu, na którym ma być realizowane zadanie. To może być na przykład wyciąg z księgi wieczystej. Całkowity wniosek o chęć otrzymania dofinansowania powinno się dostarczyć jako wydrukowane i podpisane pismo, ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi dokumentami, w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański lub wysłać pocztą. W sytuacji kiedy zostanie złożony niekompletny wniosek, do wnioskodawcy wysyłana jest prośba o uzupełnienie braków w przeciągu tygodnia. Wnioski, które nie będą uzupełnione w tym terminie nie będą rozpatrywane. Niestety nie można dostać dofinansowania jednocześnie na fotowoltaikę i na pompę ciepła.